ویزا در تقسیمات جغرافیایی: اقیانوسیه

اقیانوسیه

کشورهای قاره اقیانوسیه بی‌نیاز از ویزا برای دارندگان پاسپورت ایرانی

ایالات فدارل میکرونزی ■ Federated States of Micronesia

پالائو ■ Palau

جزایر کوک ■ Cook Islands

ساموا ■ Samoa

نیووی ■ Niue

کشورهای قاره اقیانوسیه با شرایط ویزا در بدو ورود یا ویزای فرودگاهی برای ایرانیان

تووالو ■ Tuvalu

سایر کشورهای قاره اقیانوسیه

استرالیا ■ Australia

پاپوآ گینه نو ■ Papua New Guinea

تونگا ■ Tonga

جزایر سلیمان ■ Solomon Islands

جزایر مارشال ■ Marshall Islands

فیجی ■ Fiji

کیریباتی ■ Kiribati

نائورو ■ Nauru

نیوزلند ■ New Zealand

وانواتو ■ Vanuatu