ویزا در تقسیمات جغرافیایی: اروپا

 

اروپا

کشورهای اروپایی بی‌نیاز از ویزا برای دارندگان پاسپورت ایرانی

آندورا ■ Andorra

ارمنستان ■ Armenia

ترکیه ■ Turkey

قبرس شمالی ■ Northern Cyprus

گرجستان ■ Georgia

کشورهای اروپایی با شرایط ویزا در بدو ورود یا ویزای فرودگاهی برای ایرانیان

نخجوان ■ Nakhchivan

کشورهای اروپایی که ویزای اون ها سخت و پیچیده نیست

آذربایجان ■ Azerbaijan

روسیه ■ Russia

قزاقستان ■ Kazakhstan